Naše těžce vybojované svobody volit, protestovat, milovat a modlit se jsou ohroženy

Díky revolucím v roce 1989 máme možnost si užívat svobod, které byly mnoha lidem před námi odepřeny. Po 30 letech jsou tyto svobody znovu ohroženy.

Pomozte nám a #KeepFreedomUnlocked.

Je na čase se postavit za demokracii

Uplynulo již 30 let od revolucí v roce 1989, kdy jsme vyhráli náš boj za demokracii a odemkli naši svobodu volit, protestovat, milovat a modlit se – ale ne všichni chtějí tyto svobody zachovat. Demokracie je znovu v ohrožení, protože autoritářské vlády po celém světě se pokoušejí vzít si od nás zpět svobodu, za kterou jsme bojovali.

Vůdci ohrožují novináře, útočí na menšiny, podkopávají svobodu projevu a odsuzují jedno náboženství ve prospěch druhého. Napadají naše soukromí, potlačují pokojné protesty a šíří dezinformace. Ne pod naším dohledem.

30 let poté, co jsme získali naši svobodu, je potřeba se za ni opět postavit. Bojujeme za #keepfreedomunlocked – a chceme, abyste se k nám připojili.

Připojte se k boji za demokracii

Naše kampaň #keepfreedomunlocked bude úspěšná, pouze pokud budeme společně vytvářet dostatečný šum. Chcete zjistit, co můžete udělat pro to, aby se něco změnilo?

Zjistěte více o vaší svobodě

Revoluce v roce 1989 byly katalyzátorem radikálních politických, sociálních a kulturních změn, které vydláždily cestu ke svobodě, jak ji známe dnes.

Dozvíte se o historii některých našich základních svobod, které jsme získali díky revolucím v roce 1989.

Zjistěte, jak můžete podpořit kampaň Keep Freedom Unlocked na sociálních sítích sdílením toho, co pro vás znamená svoboda.

Historie

Dozvíte se o historii studené války, událostech, které vedly ke konci komunismu a pádu berlínské zdi v roce 1989.

O nás

Keep Freedom Unlocked je kampaň podporovaná Radou pro demokracii, která se zaměřuje na vzdělávání lidí ohledně svobod, které byli získány po revoluci roku 1989.

Pin It on Pinterest