Zásady ochrany osobních údajů & Používání souborů Cookie

1.    Úvod

1.1Společnost Zinc Network (dále jen „My“, „Naše“, „Nás“) vytvořila tyto webové stránky ve spolupráci s Democracy Council, která dále získává finanční prostředky od vlády USA. Zinc Network a partneři se zavazují chránit a respektovat soukromí návštěvníků našich webových stránek. Tyto zásady (společně s našimi podmínkami používání a veškerými souvisejícími dokumenty) stanovují základ, na kterém budeme zpracovávat veškeré osobní údaje, které od vás shromažďujeme, nebo které nám poskytnete. Přečtěte si prosím pozorně následující text, abyste pochopili naše názory a postupy týkající se vašich osobních údajů a toho, jak s nimi dále zacházíme.

1.2Navštěvováním a používáním našich webových stránek přijímáte a souhlasíte s postupy popsanými v těchto zásadách.

1.3Pro případné otázky ohledně ochrany dat prosím kontaktujte hellouk@zincnetwork.com nebo navštivte Kancelář komisaře pro informace (ICO) na adrese www.ico.org.uk a podejte stížnost.

 

2.     Které osobní údaje shromažďujeme

S ohledem na každou vaši návštěvu našich webových stránek budeme automaticky shromažďovat následující informace, a to včetně (bez omezení):

(a) adresa internetového protokolu používaného pro připojení počítače k internetu, nastavení časového pásma, zeměpisná poloha, typ a verze prohlížeče, operační systém a platforma, zdroj odkazu, délka návštěvy, zobrazení stránek a navigační cesty webových stránek;

(b)informace o vaší návštěvě, včetně úplných jednotných identifikátorů zdroje (URI), clickstream na, skrz a z našeho webu, doby odezvy stránky, chyby stahování, délka
návštěv na určitých stránkách, informace o interakci se stránkami (jako je posouvání, klikání myší, metody použité k odchodu ze stránky atd.) a jakékoli telefonní číslo z kterého nám zavoláte.

 

3.    Použití osobních údajů

3.1Naším právním základem pro zpracování vašich údajů je souhlas a legitimní zájem. Používáme analytické nástroje, které nám pomáhají vylepšovat naše webové stránky a zlepšovat váš uživatelský zážitek. Více informací naleznete v odstavci 8.

3.2Vaše nastavení ochrany osobních údajů lze použít k omezení zveřejnění vašich informací na našem webu, a ačkoli to může mít vliv na funkčnost našich webových stránek, můžete upravit ovládací prvky ochrany osobních údajů v internetovém prohlížeči, který používáte pro přístup na náš web.

3.3Bez vašeho výslovného souhlasu neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu, a to jak jejich, tak ani jiné třetí strany.

 

4.     Zveřejňování osobních údajů

4.1Souhlasíte s tím, že máme právo sdílet vaše osobní údaje s: –

(a)kterýmkoliv členem naší skupiny, což znamená naše dceřiné společnosti tak, jak jsou definovány v části 1159 britského zákona o společnostech z roku 2006;

(b)vybranými třetími stranami, které zahrnují, ale nejsou omezeny na:-

i.     obchodní partnery, dodavatele a subdodavatele pro plnění jakékoli smlouvy, kterou s nimi nebo vámi uzavíráme;
ii.      analytiky a poskytovateli SEO služeb, kteří nám pomáhají při zlepšování a optimalizaci našich stránek.

4.2Vaše osobní údaje poskytneme třetím stranám:

(a)v rozsahu, v jakém jsme povinni prozradit nebo sdílet vaše osobní údaje, abychom splnili veškeré zákonné povinnosti;

(b)v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím právním řízením.

 

5.     Mezinárodní přenos dat

5.1Informace, které shromažďujeme, budou ukládány, zpracovávány a přenášeny mezi kteroukoli ze zemí, v nichž působíme, abychom zajistili možnost používání těchto informací v souladu s těmito zásadami. Informace budou rovněž zpracovávány zaměstnanci zapojenými, mimo jiné, do poskytování služeb podpory. Informace, které shromažďujeme, mohou být předávány a ukládány (včetně, ale nikoli výhradně) v následujících zemích, které nemají zákony na ochranu údajů rovnocenné s právními předpisy platnými v Evropském hospodářském prostoru: Spojené státy americké. Odesláním svých osobních údajů souhlasíte s tímto přenosem, uložením nebo zpracováním. Zavazujeme se, že přijmeme všechna nezbytná opatření, abychom zajistili, že s vašimi údaji bude zacházeno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

5.2Přenos informací prostřednictvím internetu bohužel není zcela bezpečný. Přestože se budeme snažit chránit vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich dat přenášených na naše stránky; Jakýkoli přenos probíhá na vaše vlastní riziko. Jakmile obdržíme vaše informace, použijeme přísné postupy a bezpečnostní opatření, abychom zabránili neoprávněnému přístupu k těmto informacím.

 

6.     Práva subjektu údajů

6.1Zákon o ochraně údajů 2018 a Obecné nařízení o ochraně údajů (EU 2016/679) (GDPR) (společně tvoří Zákon) vám poskytuje právo na přístup k informacím, které se vás týkají. Vaše právo na přístup k informacím můžete uplatnit v souladu se zákonem. Jakékoli žádosti o přístup k informacím budou podléhat zaplacení administrativního poplatku, který bude stanoven případ od případu podle našeho výhradního uvážení, k pokrytí našich nákladů při poskytování podrobností o informacích, které o vás máme, a poskytnutí příslušných důkazů k potvrzení vaší identity.

 

7.     Dodatky

Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat zveřejněním nové verze na našem webu. Na této stránce příležitostně naleznete všechny aktualizace nebo změny našich zásad ochrany osobních údajů.

 

8.     Soubory Cookies

8.1Naše webové stránky používají soubory cookies, které nám umožňují vás odlišit od ostatních uživatelů na našich webových stránkách. To nám pomáhá poskytovat vám lepší uživatelský zážitek při procházení našich webových stránek a také nám umožňuje vylepšovat naše stránky.

8.2Pokračováním v prohlížení našich webových stránek souhlasíte s naším používáním souborů cookies.

 

9.     Naše soubory cookies

9.1Používáme pouze relační soubory cookies.

9.2Názvy souborů cookies, které používáme na našich webových stránkách, a účely, pro které jsou používány, jsou uvedeny níže. Relační soubory cookies používáme pro:

(a)sledování, jak uživatelé interagují s našimi webovými stránkami;

(b)zlepšení uživatelského prostředí a funkčnosti.

 

10.     Analytické soubory cookies

10.1Používáme Google Analytics a Facebook Pixel ke shromažďování a analýze návštěvnosti na našich webových stránkách.

10.2Naši poskytovatelé analytických služeb generují statistické a další informace o používání webových stránek pomocí souborů cookies.

10.3Naše webové stránky používají následující analytické soubory cookies: _ga, _gat, _gid, __utma, __utmt, __utmb, __utmc, __utmz and __utmv.

10.4Informace vygenerované v souvislosti s našimi webovými stránkami jsou používány k hlášení o používání našeho webu.

10.5Další informace o zásadách ochrany osobních údajů našich poskytovatelů analytických služeb a analytických souborů cookies jsou k dispozici na: http://www.google.com/policies/privacy/ a https://developers.facebook.com/docs/privacy.

 

Všeobecné obchodní podmínky

PŘED POUŽÍVÁNÍM TĚCHTO STRÁNEK SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.Tyto podmínky vám sdělují pravidla pro používání naší webové stránky www.KeepFreedomUnlocked.org (náš web). KeepFreedomUnlocked.org je web provozovaný společností Zinc Network (My). Jsme společnost se sídlem ve Velké Británii a můžete nás kontaktovat na hellouk@zincnetwork.com

2.Používáním našich stránek potvrzujete, že přijímáte tyto podmínky použití a že souhlasíte s jejich dodržováním. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesmíte naše stránky používat. Doporučujeme vám vytisknout si kopii těchto podmínek pro budoucí nahlédnutí

3.Tyto podmínky použití je třeba číst společně s našimi zásadami ochrany osobních údajů a soubory cookies, které se také vztahují na vaše používání našich stránek. Naše zásady ochrany osobních údajů a souborů cookies stanovují podmínky, za kterých zpracováváme jakékoli osobní údaje, které od vás shromažďujeme, nebo které nám poskytujete, a poskytují informace o používání souborů cookies na našem webu. Používáním našich stránek souhlasíte s takovým zpracováním a zaručujete, že všechny vámi poskytnuté údaje jsou přesné.

4.Tyto podmínky občas upravujeme. Pokaždé, když se rozhodnete používat náš web, zkontrolujte si prosím tyto podmínky, abyste se ujistili, že rozumíte podmínkám platným v době, kdy náš web využíváte. Můžeme čas od času naše stránky aktualizovat a měnit. Můžeme pozastavit nebo stáhnout naše stránky. Naše stránky jsou k dispozici zdarma. Nezaručujeme, že náš web nebo jakýkoli obsah na něm bude vždy k dispozici, nebo že jeho provoz bude vždy nepřerušený. Můžeme z obchodních a provozních důvodů pozastavit, stáhnout nebo omezit dostupnost celé nebo jakékoli části našeho webu.

5.Jak můžete používat materiály na našem webu. Jsme držitelem licence na všechna práva duševního vlastnictví na našich stránkách a v materiálech zveřejněných na těchto stránkách. Tato díla jsou chráněna autorskými zákony a smlouvami po celém světě. Všechna takováto práva jsou vyhrazena.

6.Můžete si vytisknout jednu kopii a stáhnout si výpis jakékoli stránky/stránek z našeho webu pro osobní použití a můžete přilákat pozornost ostatních lidí ve vaší organizaci k obsahu zveřejněnému na našich stránkách. Papírové nebo digitální kopie žádných materiálů, které jste si vytiskli nebo stáhli, nesmíte nijak upravovat a nesmíte používat žádné ilustrace, fotografie, video nebo audio sekvence nebo grafiku odděleně od jakéhokoli doprovodného textu. Náš status (a to i status všech identifikovaných přispěvatelů) jakožto držitele licence na obsah našich stránek musí být vždy uznán.

7.Nesmíte používat žádnou část obsahu našich stránek pro komerční účely, aniž byste k tomu získali povolení prostřednictvím licence od poskytovatele licence.

8.Pokud si vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete jakoukoli část našeho webu v rozporu s těmito podmínkami použití, vaše právo používat náš web okamžitě zaniká a vy, na základě našeho rozhodnutí, musíte vrátit nebo zničit jakékoli kopie materiálů, které jste si vytvořili.

9.Obsah našich stránek je poskytován pouze pro všeobecné informace. Není zamýšlen jako poradenství, na které byste se měli spoléhat. Před zahájením jakéhokoli jednání na základě obsahu na našich stránkách musíte získat profesionální nebo odbornou radu.

10.Přestože vynakládáme přiměřené úsilí k aktualizaci informací na našem webu, nezarušujeme žádné prohlášení, záruky ani garance, ať výslovné nebo předpokládané, že obsah na našich stránkách je přesný, úplný nebo aktuální.

11.Pokud náš web obsahuje odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaši informaci. Takovéto odkazy by neměly být interpretovány jako naše schválení odkazovaných webových stránek nebo informací, které z nich můžete získat. Nemáme kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů.

12.Nevylučujeme ani nijak neomezujeme naši odpovědnost vůči vám v případech, kdy by takovéto jednání bylo nezákonné. To zahrnuje odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené naší nedbalostí nebo nedbalostí našich zaměstnanců, agentů nebo subdodavatelů a za podvod nebo podvodné nepravdivé prohlášení.

13.Vylučujeme všechny implicitní podmínky, záruky, prohlášení nebo jiné podmínky, které se mohou vztahovat na náš web nebo jakýkoli obsah na něm. Nebudeme vůči vám odpovědní za žádné ztráty nebo škody, ať už ve smlouvě, deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti, nebo jinak, i když je to předvídatelné, vzniklé na základě nebo v souvislosti s:

13.1. používáním nebo neschopností používat náš web; nebo

13.2. používáním nebo spoléháním se na jakýkoli obsah, který je uveden na našem webu.

14.Nezaručujeme, že náš web bude bezpečný nebo bez chyb, malwaru nebo virů. Jste zodpovědní za konfiguraci vaší informační technologie, počítačových programů a platformy pro přístup na naše stránky. Měli byste používat svůj vlastní antivirový software. Nesmíte zneužívat naše stránky vědomým zaváděním virů nebo malwaru nebo jiného materiálu, který je škodlivý pro technologie nebo jiné.

15.Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup k našemu webu, serveru, na kterém je náš web uložen, nebo k jakémukoli serveru, počítači nebo databázi připojené k našemu webu. Nesmíte zaútočit na naše stránky útokem typu odmítnutí služby nebo distribuovaným útokem odmítnutí služby. Porušením tohoto ustanovení byste se dopustili trestného činu podle zákona o zneužití počítače z roku 1990. Každé takové porušení oznámíme příslušným orgánům činným v trestním řízení a budeme s těmito orgány spolupracovat tím, že jim poskytneme vaši totožnost. V případě takového porušení vaše právo používat náš web okamžitě zanikne.

16.Pravidla pro odkazování na naše stránky. Můžete odkazovat na naši domovskou stránku, pokud tak učiníte způsobem, který je spravedlivý a legální a nepoškodí naši pověst nebo ji nezneužije. Nesmíte zřídit odkaz takovým způsobem, který by naznačoval jakoukoli formu asociace, schválení nebo spolupráce z naší strany, pokud takováto forma neexistuje. Na žádném webu, který nevlastníte, nesmíte vytvořit odkaz na náš web. Náš web nesmí být vložen na žádný jiný web, ani nesmíte vytvořit odkaz na jinou část našeho webu než na naši domovskou stránku.

17.Vyhrazujeme si právo zrušit odkazování bez předchozího upozornění.

18.Pokud si přejete odkazovat na nebo jinak využívat obsah našich stránek, než který je uveden výše, kontaktujte nás na hellouk@zincnetwork.com

19.Tyto podmínky použití, jejich předmět a jejich vznik (a jakékoli mimosmluvní spory nebo nároky) se řídí anglickým právem. Obě strany souhlasí s výhradní jurisdikcí soudů Anglie a Walesu.

Pin It on Pinterest